Interpedian kevätkokous

KOKOUSKUTSU

KEVÄTKOKOUS

Aika: Lauantai 6.6.2020 klo 14.30
Paikka: Interpedian toimisto, Asemamiehenkatu 4 B, 00520 HELSINKI tai Teams-etäyhteys

Käsiteltävät asiat:
1) Sääntömääräiset:
– toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
– vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Helsinki 14.5.2020
Hallitus

Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänivaltaansa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamalla yhdistyksen toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Valtuutuksen tulee olla kirjallinen. Jäsen voi tällä tavoin itsensä lisäksi edustaa yhtä jäsentä.”

Pyydämme ilmoittautumista etukäteen 3.6.2020 mennessä: jenni.ahde(at)interpedia.fi. Etäyhteydellä osallistuvat saavat sähköpostitse osallistumisohjeet sekä Teams-linkin.