Adoptiovanhemmuuteen kasvaminen − adoptiolapsen tarvitsevuuden kohtaaminen

ENNAKKOTIETO TULEVASTA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ
SAVE THE DATE!

Koulutuspäivässä käsitellään mm. seuraavia teemoja:
Miten tunnistaa mitä adoptoitu lapsi tarvitsee? Onko adoptiolapsellani kaltoinkohtelun kokemuksia? Mistä voin tunnistaa näitä? Miten tukea vaikeita kokemuksia kokenutta lasta? Miten kohdata omat vaikeat tunteet adoptiovanhempana? Miten hyödyntää omia
resursseja vanhempana ja ammatillista tukea?

Ajankohta: Lauantai 16.11.2019 klo 10:15- 16:30
Paikka: Pelastakaa Lasten Tiukula talo, Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Kohderyhmä: Adoptioprosessissa olevat adoptionhakijat sekä adoptiovanhemmat
Koulutuspäivän järjestäjät: Kansainvälisen adoption palvelunantajat Helsingin kaupunki, Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry

Ohjelma, ilmoittautuminen ja hinta tarkentuvat 9/2019.
Lisätietoja kansainvälisen adoption palvelunantajilta.