Vapaaehtoisena Nepalissa – Koulumaailman haasteita ja nuorten itsevarmuuden kehittämistä

Työskentelen Interpedian vapaaehtoisena Nepalissa Loo Niva Child Concern Group -järjestössä neljän kuukauden ajan huhtikuusta elokuuhun. Vapaaehtoisjaksoni aikana olen päässyt tutustumaan Nepalissa Lalitpurin alueen kouluihin, kouluympäristöihin sekä opetukseen. Olen myös ollut mukana näkemässä läheltä yhteistyökumppanimme Loo Nivan merkittävää työtä lasten ja koulutuksen parissa.

kummilapsi Nepal

Opetusmateriaalien jakamista kummilapsille

Pulmia opetuksessa ja kouluympäristössä

Monet Nepalissa kohtaamani ihmiset ovat ihmetelleet suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen mainetta yhtenä maailman parhaimmista. Monet suomalaiselle koululle itsestään selvät asiat ovat poikkeuksia Nepalissa. Suomen kouluista tulee mieleen turvallisuus, viihtyisyys ja laadukas opetus. Nepalissa olen kuitenkin nähnyt millaista koulunkäynti oikeasti on suurimmassa osassa maailmaa ja kuinka laadukas opetus Nepalissa on enemmän etuoikeus kuin itsestäänselvyys. Mistä on hyvä koulu tehty? Millaisia epäkohtia ja kehityksen esteitä löytyy nepalilaisesta koulutusjärjestelmästä? Nepalin kaltaisen kehitysmaan koulumaailmasta löytyy todella paljon parannettavaa, mutta Nepalin valtio on suuressa muutoksessa ja kehitystä tapahtuu pienin askelin joka päivä.

”Nepalin valtio on suuressa muutoksessa ja kehitystä tapahtuu pienin askelin joka päivä.”

kummilapsi Nepal

Koulurakennuksia Chaugharen vuoristokylässä

Nepalissa melkein jokainen lapsi pääsee nykyään aloittamaan koulunkäynnin, mutta monet lapset ovat vaarassa jättää koulun kesken. Usein he eivät myöskään saa tarvitsemaansa laadukasta opetusta. Maantieteellisesti vuoristoinen Nepal on vaikeaa maastoa uusien koulujen perustamiselle ja oppilaiden liikkumiselle. Kylissä on yleensä alakouluja paljon enemmän kuin yläkouluja ja moni jättää koulun kesken jo alakoulun jälkeen. Monet lapset kävelevät maaseutualueilla kouluun monta tuntia ja joskus opettaja itse ei ilmesty paikalle. Lapset ja nuoret ansaitsisivat laadukasta opetusta, mutta pelkkä koulussa istuminen ei takaa oppimista. Usein opettajilta puuttuu tarvittavia pedagogisia taitoja, jotta lapset ja nuoret todella oppisivat. Opettajien motivaatio saattaa olla vähäinen ilman kunnollisia opetusmateriaaleja tai puutteellisten resurssien takia. Lisäksi joskus syntyy ristiriitoja opettajien ja vanhempien välille.

Monille lapsille koulunkäynnin alkuhaasteena on opetuksen kieli, joka harvoin on oppilaan oma äidinkieli. Nepalissa olen myös havainnut, kuinka iso merkitys oppimisympäristöllä on lasten oppimiseen. Luokkakoot ovat usein todella suuria ja luokkahuoneet voivat olla ahtaita, likaisia, remontissa ja pimeitä, jolloin oppiminen kärsii. Useista kouluista löytyy vielä korjattavaa kahden vuoden takaisen maanjäristyksen jälkeen, jotta koulut olisivat täysin turvallisia. Lisäksi moni lapsi perheineen asuu edelleen maanjäristyksen vuoksi väliaikaismajoituksissa, joissa harvoin on tarvittavaa opiskelutilaa, huonekaluja ja valoa.

kummilapsi Nepal

Luokkahuone nepalilaisessa koulussa

Kesällä monsuunin aikaan kovat sateet ja myrskyt vaikeuttavat opiskelua. Monsuunin aikaan myös osaa lapsista tarvitaan riisipelloille perheen avuksi istuttamaan Nepalin tärkeintä viljakasvia riisiä, mikä aiheuttaa poissaoloja koulusta. Lisää hankaluuksia on erityisesti tytöillä kuukautisten aikaan, sillä ne ovat nepalilaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa vielä asia, josta ei puhuta täysin avoimesti. Monille tytöille kertyy poissaoloja koulusta kuukautisten aikaan kipujen, koulujen puutteellisen saniteettitilojen, kuukautissuojien puutteen sekä vanhojen perinteiden vuoksi.

kummilapsi Nepal

Riisin viljelyä Baisepatin kylässä

Loo Niva ohjaa ja kouluttaa

Interpedian yhteistyökumppani Loo Niva järjestää säännöllisesti työpajoja ja koulutuksia nuorille itsevarmuuden, henkilökohtaisten taitojen sekä persoonallisuuden kehittämiseksi. Monilla nuorilla on huono itsetunto ja he ovat epävarmoja itsestään sekä tulevaisuudestaan, mihin Loo Niva tarjoaa tukea ja ohjausta. Haastattelemani nuoret kertovatkin, kuinka työpajat ovat antaneet huimasti positiivisuutta ja kannustusta. Nuoret ovat oppineet, kuinka asetetaan tavoitteita elämässä, miten käännetään ikävät asiat hyviksi ja ratkaistaan ongelmia. Nuoret kertoivat myös, miten he ovat Loo Nivan koulutuksissa oppineet paljon elämäntaitoja, joita he voivat hyödyntää ja kehittää päivittäisessä elämässä.

kummilapsi Nepal

Koulutusta ja ryhmissä pohtimista

Loo Nivan perustamissa nuorisokerhoissa nuoret pääsevät ottamaan kantaa, järjestämään monenlaista toimintaa sekä vaikuttamaan erilaisten ohjelmien ja projektien kautta, minkä jälkeen he levittävät oppimaansa tietoisuutta omissa yhteisöissään. Monet nuoret haluavat aidosti vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa yhteisönsä sekä kylänsä asioihin. Loo Nivan avulla monet nuoret ovat löytäneet oman tiensä ja saaneet tarvittavaa tukea. Nepalin lapsille ja nuorille oman polun löytäminen on tärkeää, jotta heidän motivaationsa käydä koulussa säilyy.

Tuki on tärkeää, jotta mieli pysyy myönteisenä monien elämän vaikeuksien ollessa arkipäivää nuorten elämässä. Loo Nivalla pohditaankin jatkuvasti, miten tavoittaa mahdollisimman paljon työskentelyalueen nuoria, jotka pystyvät levittämään tietoisuutta ja taitoja vieläkin laajemmalle alueelle. Nepalissa yhteisöjen jäsenten tietoisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tavoista levittää tietoa lasten ja nuorten koulutuksen merkityksestä. Kaikkien on tärkeää ymmärtää miten moneen asiaan elämässä koulutus vaikuttaa.

kehitysyhteistyö Nepal

Khokanan kylän koulurakennuksia

 

Teksti ja kuvat: Reetta Turpeinen
Kirjoittaja työskentelee parhaillaan Interpedian vapaaehtoisena Nepalissa

 

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Tule kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi


Vierailija

Vierailijoiden blogeissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Interpedian virallista kantaa.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *