Seurantamatkalla Nepalissa – mielenosoituksia ja matka maaseudulle

Helmikuun työmatkallani tapasin jälleen tutuksi tulleita kumppaneitamme Nepalissa. Lasten oikeuksien ja koulutuksen puolesta työskentelevien CWISH:n ja Loo Nivan työ vakuutti jälleen kerran. Toimistotapaamisten lisäksi matkani vei minut mukaan mielenosoitukseen sekä kenttävierailulle Etelä-Lalitpuriin, jossa mikään ei ole itsestään selvää, ei edes tie.

Nuorisoryhmä vastustaa lasten hyväksikäyttöä

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on todellinen ongelma Nepalissa. Noin kolmannes alaikäisistä kotityöntekijöistä joutuu seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Myös lainsäädännössä on vakavia puutteita. Nepalin lain mukaan lapsen on tehtävä rikosilmoitus 35 päivän sisällä. Tämä ei ole riittävä aika, sillä usein kestää pitkään, ennen kun lapsi uskaltaa paljastaa joutuneensa uhriksi. Lisäksi laki tunnistaa vain tyttöjen hyväksikäytön, joten pojat jäävät vaille lain suojaa. Uhri ei myöskään saa minkäänlaisia korvauksia, eikä terapiaa ole tarjolla.

Osana hyväksikäytön vastaista työtä CWISH on mobilisoinut nuorisoryhmiä osoittamaan mieltään kahden viikon välein. Niin kutsuttu Youth in Black Cap Movement kokoontui aiemmin perustuslakia suunnittelevan komitean edessä aina siihen asti, kunnes se kiellettiin. Nykyään nuoret kokoontuvat joka toinen perjantai kadun varteen lähelle CWISH:n toimistoa. Paikka on vilkkaan liikenteen vuoksi näkyvä. Näin nuoret pyrkivät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Nuoret käyvät myös kouluissa kertomassa lapsille heidän oikeuksistaan ja siitä, miten hyväksikäyttöä vastaan voi puolustautua.

Youth in Black Cap Movementin nuoret mielenosoittajat

Youth in Black Cap Movementin nuoret mielenosoittajat

Etelä-Lalitpur on niin lähellä mutta samalla niin kaukana

Loo Nivan työntekijöiden kanssa lähdimme seurantakäynnille Etelä-Lalitpuriin, jossa aloitimme hankkeen kouluhallinnon ja lapsiystävällisen koulutuksen kehittämiseksi viime vuonna. Lalitpur on mielenkiintoinen maakunta: sen pohjoisosa on rikas ja kehittynyt alue lähellä pääkaupunki Kathmandua, eteläosa taas on köyhä ja vaikeasti saavutettava huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Etelässä ei ole kunnon teitä ja matkapuhelimet toimivat alueella vaihtelevasti. Matkallamme jouduimme muun muassa odottamaan pari tuntia, että edessämme oleva kallion reunalla oleva tie rakennettaisiin.

Sadekausi voi tuhota tien, jolloin yhteydet Etelä-Lalitpuriin ovat poikki

Sadekausi voi tuhota tien, jolloin yhteydet Etelä-Lalitpuriin ovat poikki

Etelä-Lalitpur on monella tapaa katvealue. Tilastojen mukaan vauras piiri ei houkuttele kehityshankkeita tai muuta ulkopuolista tukea. Tarve on kuitenkin suuri. Interpedian ja Loo Nivan hankkeessa kehitetään lapsiystävällistä koulutusta. Samalla pyritään vaikuttamaan kouluhallintoon, kitkemään korruptiota ja kertomaan kouluille niiden oikeudesta saada tukea esimerkiksi rakennustöihin. Alueen koulujen ensimmäisenä toiveena on yleensä koulurakennusten kohentaminen, mutta se ei ole meidän hankkeemme tehtävä. Loo Nivan tarkoituksena on saada koulut tietoisiksi siitä, että tukea rakennustöihin on saatavissa muualta ja kouluilla on myös oikeus niitä hakea.

Koulumatkalla neljä tuntia päivässä

Loo Nivan kenttätyöntekijät työskentelevät yhdessä perheiden kanssa. Lasten koulunkäynti onkin yleistynyt alueella ja vanhemmat ovat aktivoituneet kysymään lastensa koulumenestyksestä ja rahojen käytöstä kouluviranomaisilta. Myös lapset on otettu mukaan päätöksentekoon. Lapset kysyvät usein: ”Miksi opettaja ei tullut tänään kouluun?” Jos lapsen koulumatka kestää päivittäin yhteensä neljä tuntia, on kohtuutonta, jos opettaja ei saavukaan paikalle. Myös vanhemmat ovat aktivoituneet vaatimaan enemmän opettajilta.

Tänään opettaja ei tullut kouluun

Tänään opettaja ei tullut kouluun

Right to Education

Loo Niva käynnisti kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä 11.12.2014 maanlaajuisen kampanjan Right to Education sen puolesta, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus koulutukseen Nepalissa. Kampanjan tarkoituksena on liittää poliittiset vaikuttajat, opiskelijaliitot ja opetuksen parissa toimivat järjestöt yhteen ja se pyrkii vaikuttamaan komiteaan, joka laatii parhaillaan perustuslakia maahan. Loo Niva vetää kampanjaa, johon on liittynyt useita muita vaikutusvaltaisia järjestöjä, muun muassa Interpedian toinen kumppani CWISH.

Voimme olla todella ylpeitä nepalilaisista kumppaneistamme ja samalla iloisia siitä, että myös Interpedia tunnetaan hyvin Nepalissa lasten oikeuksien puolesta työtä tekevänä järjestönä.


Sara Alanen

Kirjoittaja on Interpedian kehitysyhteistyöpäällikköVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *