Luottamuksellista yhteistyötä lapsen edun puolesta

Työskennellessäni Interpedialla olen saanut tutustua siihen, mitä kaikkea toimiva yhteistyö kontaktimaiden kanssa kansainvälisessä adoptiossa vaatii, jotta lapsen etu toteutuu. Tilanteet näissä lapsia luovuttavissa maissa ja Suomessakin muuttuvat jatkuvasti, ja niitä pyritään yhdessä ennakoimaan ja selvittämään. Mitä kaikkea kuuluu hyvään yhteistyöhön palvelunantajan ja kontaktien välillä? Kysyin tätä adoptiovastaaviltamme sekä yhteyshenkilöiltämme Kolumbiassa ja Intiassa.

Saumaton tiedonkulku

Gireeja

Gireeja Rajesh

Yhteyshenkilöiden mukaan hyvään yhteistyöhön kuuluu toinen toistensa neuvominen, tiedon jakaminen ja halu oppia. Intian yhteyshenkilö Gireeja Rajesh sanoo, että tärkeänä tavoitteena yhteistyössä on viestiä tilanteiden kehityksestä ja valmistaa hakijoita niin hyvin kuin mahdollista, esimerkiksi maakohtaisissa infoissa ja henkilökohtaisessa yhteydenpidossa. ”Sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan”. Tilanteet kuitenkin muuttuvat usein yllättäen. ”Esimerkiksi Kolumbiassa ja Intiassa jokainen hakumatka on täysin erilainen palapeli”, sanoo Interpedian adoptiovastaava Marika Elmeranta.

Kolumbian yhteyshenkilö Ana Maria Fernandez puhuu siitä, kuinka adoptiotyössä on niin paljon opittavaa hyvin monelta eri alalta. Tässä oppimisprosessissa myös Interpedian tuki ja koulutukset ovat olleet tärkeitä ja Interpedia puolestaan oppii kumppaneiltaan jatkuvasti uutta. Fernandezilla itsellään on pitkäaikainen kokemus adoptioista Kolumbiassa, ja hänen juridinen osaamisensa on Kolumbian adoptiokentällä todella tärkeää.

Kommunikoinnin eri yhteistyötahojen välillä on oltava helppoa ja avointa. ”Esimerkiksi erityistarpeisen lapsen ja hänelle sopivan perheen yhteensovittaminen vaatii saumatonta yhteistyötä kontaktien välillä ja kaikkien eri toimijoiden kanssa: lääkärit kummassakin päässä, sosiaalityöntekijät täällä päässä”, kuvailee Elmeranta. Hänen mukaansa tulee olla yhteisymmärrys siitä, että lapsen edun vuoksi molempien yhteistyötahojen tulee saada riittävästi tietoa. Interpedian taholta tämä edellyttää myös hyvää perheiden tuntemusta.

Rajeshin mielestä luottamuksellisen yhteistyön kannalta on tärkeää, että kumppanit pääsevät tapaamaan toisiaan henkilökohtaisesti. Tällöin osapuolet ymmärtävät toistensa toimintaympäristöä paremmin, mikä auttaa myös tilanteiden ennakoinnissa. Vieraillessaan Suomessa ulkomaiset kumppanit pääsevät tutustumaan adoptoitujen lasten uuteen kotimaahan. ”Työmatkat Suomeen ovat aina todella tehokkaita, koko ajasta saadaan maksimaalinen hyöty irti”, Rajesh kertoo.

Luottamusta ja toiminnan kehittämistä

Ana Maria Fernandez

Ana Maria Fernandez

Fernandez muistuttaa, että luotettavalla kumppanijärjestöllä on selkeät säännöt ja korkeat standardit. Kuitenkin adoptiotoiminnan muuttaessa muotoaan adoptiotoimijoiden on oltava myös avoimia uudenlaiselle ajattelulle. ”Interpedia on sopeutunut muutoksiin hyvin ja ehdottanut uusia toimintatapoja ja asioiden dokumentointia”. ”Kokemuksemme karttuessa jälkipalvelutyössä olemme huomanneet, miten dokumentoinnin kehittäminen auttaa myöhemmin esimerkiksi nuorta aikuista hänen pohtiessa taustaansa liittyviä asioita”, Interpedian adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari jatkaa.

Tärkeänä tavoitteena onkin yhdessä kehittää adoptiotoimintaa meillä ja muualla. Esimerkiksi Etelä-Afrikan uuden maahanmuuttolain aiheuttamat muutokset adoptiotoimintaan ovat vaatineet paljon selvittelyä Interpedian yhteistyötahon Abban sekä Etelä-Afrikan ja Suomen viranomaisten kanssa. ”Tästä Interpedian kokemuksesta ovat saaneet tukea myös muut vastaanottavat maat”, sanoo Elmeranta.

Olennaista on toimijoiden ammatillisuus ja sydämellä tehtävä työ. ”Jos kumppaneiden välillä on yhteinen luottamus, uskalletaan ottaa vaikeitakin asioita puheeksi, vaikka oltaisiin asioista eri mieltä. Se on dialogia yhteisen hyvän eli lasten puolesta”, Elmeranta lisää.


Inkeri Kantola
JärjestöassistenttiVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *