Kuulumisia EurAdoptin kokouksesta

EurAdoptOsallistuin viime viikon lopulla 17.-18.4.2015 Saksan Limburgissa pidettyyn eurooppalaisten adoptiojärjestöjen kattojärjestön EurAdoptin kokoukseen. Adoptiokenttä on kokenut viime vuosina monenlaista myllerrystä eikä kovin tyyntä liene luvassa lähivuosinakaan. Kokouksessa keskusteltiin paljon siitä, miten voisimme turvata hyvin hoidetut adoptioprosessit myös tulevaisuudessa. Huolia on monenlaisia, mutta ilmassa on myös toivoa ja uudenlaisten ratkaisujen hakemista.

Järjestöjen yhteistyön merkitys on kasvanut

Eurooppalaiset järjestöt ovat muutosten edessä. Pienimpiä järjestöjä on lakkautettu tai joissakin maissa järjestöjä on yhdistetty. Yhteistyö on lisääntynyt sekä maiden sisällä että maiden kesken. Säästöjä saadaan muun muassa toteuttamalla kohdemaista tulevia vierailuja yhteistyössä, kustannuksia jakamalla. Toki maiden kesken on eroja esimerkiksi lainsäädännössä ja keskusviranomaisten toiminnassa, mutta sitten on kaikki se yhteinen, mitä kansainvälisen adoption kentällä tapahtuu. Kattojärjestöt kuten EurAdopt ja Nordic Adoption Council ovat jo alkuvaiheessa muodostuneet tämän yhteistyötarpeen ympärille ja Interpedialla onkin kunniakkaat perinteet tässä työssä. Voi vain todeta, että vuosikymmenten saatossa tämä kansainvälinen yhteistyö on vain lisääntynyt ja sen merkitys on vahvistunut.

Kansainvälisten adoptioiden ympärillä on tutkimustoimintaa sekä hyvien käytäntöjen jakamista ja lisäämistä. Me adoptiotoimijat opimme myös kaikista kokemuksistamme. Mutta toisella puolella ovat monenlaista pohdintaa aiheuttavat yksityiset adoptiot, sijaissynnytykset tai jopa lapsikauppa eli kaikki se, minkä vaikutusta lapseen emme huomioi riittävästi ja mitä on vaikea hallita. Muistutimme itseämme siitä, että kansainvälinen adoptio on korkeaa ammattitaitoa vaativaa lastensuojelua. Eettisesti ja oikein perustein, lapsen etu edellä toteutettuja kansainvälisiä adoptioita tarvitaan edelleen. Erityistä suojelua, hoitoa ja perhettä vailla oleva lapsi tarvitsee meitä.

Tukea ja hyvää valmennusta

Kokouksessa keskusteltiin myös sisarusadoptioista, pohdittiin miten heille löytyy tulevaisuudessa perheitä? Milloin hakijat ovat riittävän vahvoja sisarusadoptioon? Hyviä esimerkkejä löytyy monista eurooppalaisista maista, joissa adoptioneuvonta voi olla joustavaa ja ottaa huomioon hakijat, jotka ovat esimerkiksi keskimääräistä vanhempia tai joiden toiveena on sisarukset tai erityistarpeinen lapsi. Heidän kanssaan käydään voimavaroja vielä tavallistakin seikkaperäisemmin läpi, minkä perusteella sosiaalityöntekijä voi kirjoittaa tarkemmin perustelunsa ja mahdollisen suosituksensa. Jos laki on liian tiukka, se ei välttämättä anna parasta mahdollista lopputulosta. Toisaalta taas harkinnanvaraisuus edellyttää sosiaalityöntekijältä aina vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta. Ammatillinen, yksilöllinen ja tapauskohtainen harkinta on tarpeen kansainvälisessä adoptioprosessissa.  Mielestäni lapsi on aina sen arvoinen.

Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö on tärkeää. Tärkeää on myös huomata kaikki se hyvä, mitä meillä on täällä Suomessa. Adoptioneuvonta on parhaimmillaan prosessi, jonka aikana adoptiovanhemmille mahdollistuu monipuolinen oman itsen ja parisuhteen tarkastelu sekä valmistautuminen tulevaan vanhemmuuteen. Tähän liitetty valmennuskurssi tuo toisenlaisen lisän ja vertaistuen mahdollisuuden. Ongelmana on se, että nämä eivät mahdollistu kaikille perheille. Syitä siihen on useita, mutta varmaa on, että adoptioneuvonnassa avoin keskustelu ja luottamuksellinen pohdinta ovat arvokkaita asioita mietittäessä omia voimavaroja adoptioprosessiin.  Myös lapsen kotiintulon jälkeisen tuen tarve on hyvin tiedostettu, mutta valitettavasti sitä ei useinkaan ole riittävästi saatavilla. Tietoisuus kansainvälisen adoption erityispiirteistä on vaihtelevaa, ja tämän tosiasian kohtaaminen on meillä edessä myös tulevaisuudessa.

Keskustelu yhteisistä pulmista ja uusista mahdollisuuksista jatkuu edelleen muun muassa EurAdoptin maaryhmissä sekä ensi vuoden kesäkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa Hollannin Utrechtissa.


Anja Ojuva
ToiminnanjohtajaVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *