Koulutus – ainoat tikapuut tulevaisuuteen

Joukko nuoria tyttöjä odottaa bussia pölyisellä tiellä jutellen ja nauraen. Heillä on käsissään kirjat, hiukset letitettyinä ja yllään koulupuvut kauluspaitoineen, hameineen ja polvisukkineen. Näky tekee iloiseksi ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Vaikka kouluun meneminen on Nepalissa lakisääteistä ja koulun aloittaa suuri osa ikäluokasta, koulupudokkuus on hyvin tavallista. Loo Niva Child Concern -järjestön toiminnanjohtajan Narendra Dangolin mukaan erityisen suuri riski koulupudokkuuteen on lapsityöläisillä, köyhien perheiden lapsilla sekä niillä lapsilla, joiden vanhemmat eivät välitä lapsensa koulunkäynnistä. Maassa, jossa köyhyys, lapsityövoiman käyttö ja lapsiavioliitot ovat tavallisia, tarjoaa kouluun pääseminen henkistä ja fyysisistä suojaa. Koulutus on väylä paremman tulevaisuuden luomiseksi niin yksilöille, perheille kuin koko yhteiskunnallekin.

Vuoden takaiset maanjäristykset sekä Intian kauppasaarto Nepalin rajalla ovat tehneet arkielämästä ja myös koulunkäynnistä haastavaa. Pahimmillaan koulut ovat olleet joillakin alueilla kiinni kuukausia. Maata koettelevat kriisit osuvat pahiten niihin, jotka ovat muutenkin haavoittuvimpia – köyhistä perheistä tulevat, tytöt, vammaiset ja kastittomat joutuvat entistä heikompaan asemaan silloin, kun maata koettelee muutenkin kaaos ja puute.

20160408_kouluvierailu 155_Silja_edit

Loo Niva Child Concern on koulutusmahdollisuuksia ja lasten oikeuksia edistävä järjestö, jonka toiminta keskittyy pitkälti juuri haavoittuvimmista taustoista tulevien lasten tukemiseen.  Järjestö tarjoaa taloudellista tukea sekä koulutusmateriaaleja köyhimpien perheiden lapsille. Maanjäristyksen jälkeen Loo Niva perusti väliaikaisia oppimiskeskuksia, tarjosi oppimateriaaleja ja järjesti hätäapuna muun muassa vaatejakelua varmistaen, että koulunkäynti on mahdollista myös kriisioloissa. Pitkäaikaisia vaikutuksia opetuksen laatuun sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen Loo Niva on saanut opettajien ja vanhempien kouluttamisella sekä lasten kerhoilla, jotka tuovat lasten ääntä kuuluviin niin kouluissa kuin yhteiskunnassakin.

Kansalaisjärjestöillä on Nepalissa muutenkin tärkeä rooli lasten oikeuksien sekä koulutusmahdollisuuksien edistämisessä. Järjestöt pystyvät toimimaan joustavasti ruohonjuuritasolla ja löytämään tukea tarvitsevat alueet, koulut ja yksilöt. Lisäksi ne ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, joka yrittää vaikuttaa myös politiikan sekä hallinnon tasoilla. Erityisesti niiden hyvät käytännöt ja asiantuntijuus tukisivat myös valtiollisia koulutussuunnitelmia. Narendran sanoin: ”Järjestöjen tehtävä on luoda yhteiskuntaan kestävyyttä, sustainability, ja koulutuksen tukeminen vasta kestävää onkin.”

20160422 the third school visit 229-edit-Silja

Monissa perheissä juuri köyhyys on este, joka syrjäyttää lapsia ja estää koulunkäynnin. Shree Rudrayanee Secondary Schoolin yhteiskuntaopin opettaja Rita Maharjan kertoo, että Interpedian ja Loo Nivan kautta lapsille hankitut stipendit ovat lisänneet opiskelijamääriä koulussa, mitä hän pitää hyvänä asiana. Silti vieläkään kaikilla lapsilla ei ole varaa tai taloudellista mahdollisuutta käydä koulua, ja lisäksi maanjäristyksen jälkeisissä väliaikaissuojissa asuminen hankaloittaa joidenkin lasten koulunkäyntiä.

Narendra kuvaa, kuinka taloudellinen apu yhdessä opettajien ja vanhempien tukemisen, kouluttamisen ja koulutusmyönteisten asenteiden vahvistamisen kanssa ovat keinoja siihen, että jokainen lapsi voi päästä kouluun. Hän kertoo esimerkin entisestä lasten kerhon puheenjohtajasta, jonka perhe oli hyvin köyhä, mutta joille lapsen koulutus oli äärimmäisen tärkeää. Stipendin ja perheen tuella lapsi pääsi kouluun, valmistui huippuarvosanoin ja sai lopulta täyden stipendin, jotta pääsi opiskelemaan lääketiedettä. Nykyään hän on yksi Nepalin arvostetuimmista lääkäreistä.

Kuten Narendran esimerkki osoittaa, tikapuut niin yksilöille kuin yhteiskunnalle löytyvät koulutuksesta. Siksi on tärkeää, että ihan jokaisella lapsella taustasta riippumatta on mahdollisuus päästä kouluun.

Teksti ja kuvat: Silja Uusikangas
Kirjoittaja työskentelee etvo-vapaaehtoisena Interpedian kumppanijärjestö Loo Nivassa Nepalissa

20160408_kouluvierailu 107_edit_Silja


Vierailija

Vierailijoiden blogeissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Interpedian virallista kantaa.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *