Koulu, joka nostaa köyhyydestä keskiluokkaan

Addis Abeban pohjoisosassa toimii aivan erityinen koulu, joka takaa myös köyhien perheiden lapsille laadukkaan opetuksen ja mahdollistaa ponnistamisen jatko-opintoihin ja hyviin työpaikkoihin. German Church School (GCS) juhlistaa nyt vuoden 2016 lokakuussa 50-vuotispäiviään ja vierailin koululla juhlavalmistelujen aikaan. Koulu on ollut Interpedian kummikohde jo vuodesta 1989 ja kummiohjelman kautta on, yhdessä saksalaisten kummien kanssa, tuettu satoja lapsia alakoulusta yliopistoon asti.

Koulussa köyhistä oloista tulevat lapset pääsevät nauttimaan harvinaisen hyvälaatuisesta opetuksesta. Oppilaat valitaan kouluun yksinomaan ympäröivältä, vähävaraisten asuinalueelta. Koulussa toimii tällä hetkellä noin 500 lapsen alakoulu. Yläkouluun oppilaat siirtyvät valtion ylläpitämiin kouluihin, mutta saavat lauantaisin lisäopetusta German Church Schoolin tiloissa. Koulun käyneistä ja lisäopetukseen osallistuneista oppilaista 100 % pääsee vuosittain läpi valtion järjestämistä loppukokeista. Suurta osaa oppilaista tuetaan aina yliopistoon asti.

kummilapsi-gcsGerman Church School tarjoaa oppilaille tarvittaessa tukiopetusta ja psykologista tukea, mikä ei ole yleistä valtion kouluissa. Koulu tukee myös niitä vanhempia, jotka apua tarvitsevat. Lisäksi lasten oppimista tuetaan tarjoamalla alakoululaisille ilmainen välipala, mikä on tärkeää heidän jaksamisensa kannalta.

Suuri osa koulun oppilaista päätyy lopulta hyviin työpaikkoihin ja ymmärtää saamansa laadukkaan koulutuksen ja hyvän kasvuympäristön arvon. Entisiä oppilaita käy koulussa auttamassa missä vain osaavat. Vierailuni aikana Interpedian entinen kummilapsi oli paraikaa avustamassa koulun hallintopuolen tehtävissä ja välitti kiitoksensa kaikille kummeille Suomeen.

Sen lisäksi, että GCS tarjoaa laadukasta opetusta köyhille lapsille, koulu on myös malliesimerkki vammaisten lasten integroimista perusopetukseen. Koulussa on panostettu esteettömyyteen ja opiskelijoista lähes 50 on jollain tavalla vammaisia. Jokaisessa luokassa opetukseen osallistui myös eri tavoin vammaisia oppilaita ja erityisopetusta tarvitsevat saavat sitä lisäksi omissa luokissa. Tämä on erityisen hienoa, koska keskimäärin Etiopian vammaisista yhä vain noin 4 % pääsee kouluun.

kummilapsi-gcs-2

Kaikille yhteisen perusopetuksen myötä lapset tottuvat jo varhain erilaisiin luokkakavereihin. Välitunnilla oli selvästi nähtävissä, että pyörätuolien työntäminen ja näkövammaisten ohjaaminen oli lapsille mieluisa kunnia-asia.

Ruokatauolla pienimmät oppilaat ohjasivat vanhempaa, näkövammaista poikaa välipalatarjoilun äärelle.

Ruokatauolla pienimmät oppilaat ohjasivat vanhempaa, näkövammaista poikaa välipalatarjoilun äärelle.

FAKTA:

Vammaisten lasten tarkkaa määrää Etiopiassa ei tiedetä. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan 15 % minkä tahansa väestön ihmisistä on jollain tavalla vammaisia. Etiopian kouluikäisten 4–18-vuotiaiden lasten lukumäärä on yli 33.5 miljoonaa, mikä viittaisi siihen, että maassa on noin viisi miljoonaa erityisopetusta tarvitsevaa lasta. Kuitenkin vuosina 2013–2014 luokilla 1–12 opiskeli vain reilu 77 000 erityisopetusta tarvitseviksi tunnistettua lasta, joista yli puolet oli poikia. Vammaisten lasten vähäinen osallistuminen perusopetukseen on suurin este koko väestön peruskoulutuksen saavuttamiseen Etiopiassa. Etiopian valtion seuraavien viiden vuoden tavoitteena onkin saada kaikki lapset kouluun ja raivata tämän tavoitteen tiellä olevat esteet. Kansalaisjärjestöillä on tässä merkittävä rooli etenkin vammaisten lasten tunnistamisessa, kouluun saamisessa ja yhteisöjen asenteiden muuttamisessa toiminta-alueillaan.

 


Ilona Kalliola

Kirjoittaja on Interpedian kehitysyhteistyöpäällikköVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *