Tanskalainen käytäntö adoptiota edeltävästä ja sen jälkeisestä tuesta

Tanskan adoptiokeskusviranomainen kertoo ISS:n kuukausilehden artikkelissa, kuinka se edistää adoptiolasten hyvinvointia valmistelemalla adoptiovanhempia riittävästi adoptiolapsen hoitoon niin ennen kuin jälkeen adoption.

Vuodesta 2000 lähtien tanskalainen adoptiolainsäädäntö on velvoittanut adoptioviranomaisia arvioimaan kaikki mahdolliset adoptiovanhemmat ja tehnyt adoptiovalmennuskurssin pakolliseksi kaikille adoptiota hakeville. Vuodesta 2016 lähtien Tanskan keskusviranomainen on tarjonnut myös yksilöllistä neuvontaa ennen ja jälkeen adoption taatakseen parhaan mahdollisen alun uudelle perheelle.

Ennen adoptiota käytävä valmennuskurssi

Ennen adoptiota käytävällä valmennuskurssilla uusia adoptiovanhempia valmistellaan tulevaan vanhemmuuteen. Tanskalaiselle käytännölle ominaista ja olennaista on se, että vanhempia valmennetaan ”erityisvanhemmiksi” pikemminkin kuin erityislapsen vanhemmiksi.

Ensi kertaa adoptoivien täytyy osallistua kaksi viikonloppua kestävälle adoptiovalmennuskurssille. Hakijat pohtivat mm. lapsihaavettaan, omaa maailmankatsomustaan ja historiaansa. He käsittelevät myös adoption mukanaan tuomaa elämän ja perheen rakenteen muutosta, vanhemmuutta ja kiintymyssuhteen muodostumista.

Valmistelu ja neuvonta vähän ennen lapsen saapumista sekä heti sen jälkeen

Adoptiovanhemmat saavat vähän ennen lapsen saapumista kuusi tuntia pakollista, yksilöllistä neuvontaa. Kolme ensimmäistä tuntia käsitellään lapsiesityksen hyväksymistä ja lapsen saapumista kotiin. Kolme jälkimmäistä tapaamista järjestetään kolmen kuukauden sisällä lapsen saapumisesta.

Neuvonta ja adoption jälkeinen tuki

Kaikki adoptioperheet saavat lisäneuvontaa ja tukea adoptiolapsen kasvatuksessa. Tätä palvelua voidaan jatkaa kunnes lapsi täyttää 18 vuotta riippumatta siitä, milloin lapsi on saapunut kotiin. Sen jälkeenkin voi tarvittaessa saada spesifioitua jälkipalvelua.

adoptiolapsi

Neuvonnan saavutettavuus

Pakollinen adoptiovalmennus ja adoption jälkeinen neuvonta ovat pitkälti valtion tukemia. Valtuutettuja, nimenomaan adoption jälkeiseen neuvontaan erikoistuneita psykologeja ja psykoterapeutteja on yhteensä 22 ja he toimivat ympäri maata.

ISS suosittelee tanskalaisia käytäntöjä muillekin valtioille. On tärkeää keskittyä laadukkaaseen adoptiota edeltävään valmistelemiseen sekä adoption jälkeiseen tukeen. Erityisesti kaksi piirrettä edistävät tulevien adoptiovanhempien ja ammattilaisten välistä luottamuksellista suhdetta koko prosessin ajan: adoptiovanhempien arvioinnista vastaavat viranomaiset eivät ole samoja, jotka pitävät adoptiovalmennuskursseja ja antavat adoption jälkeistä tukea. Lisäksi sekä adoptiota edeltävää että sen jälkeistä neuvontaa on mahdollista saada samalta henkilöltä, mikä lisää pysyvyyden tunnetta prosessissa ja voi madaltaa perheiden kynnystä pyytää apua ja tukea vaikeissa tilanteissa.

On myös tärkeää taata, että kouluissa ja yliopistoissa opetetaan yleistä tietoa adoptoitujen lasten kehityksestä psykologisesta näkökulmasta.

 

Aliisa Kukkola
Työelämäjaksolla Interpediassa
Opiskelee psykologian perusopintoja


Vierailija

Vierailijoiden blogeissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Interpedian virallista kantaa.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *