Alkuvuonna saapuneet lapset

Vuoden alkupuolella Interpedian kautta on saapunut yhteensä 12 adoptiolasta Suomeen. Eniten lapsia on saapunut Kolumbiasta (6). Nimettyjä lapsia on lähes yhtä monta ja muutama perhe on parhaillaan hakumatkalla.

Adoptioprosessit ovat tällä hetkellä hyvin yksilöllisiä ja räätälöityjä, joten odotusajat voivat vaihdella suuresti. Tällä hetkellä odotusaika adoptiopalvelussa vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin riippuen yhteistyökontaktista, hakijoiden valmiuksista ja lapsen tarpeista. ”Joissakin kontakteissa odotusaika on viimeisen vuoden aikana jopa lyhentynyt”, kertoo toiminnanjohtaja Anja Ojuva.

Tällä hetkellä otamme mielellämme uusia hakijoita kaikkiin kontaktimaihimme.

Saapuneet lapset 1.1.­­–31.3.2016

Intia 1
Kiina 3
Kolumbia 6
Thaimaa 2

YHT. 12

lentävä tyttö